0967.608.268

Đài phun nước mini Biểu tượng cá chép phong thủy
Cá chép hóa rồng, biểu tượng của sự thành công nhờ vào nghị lực
Đài phun nước tượng cá chép phong thủy
Đài phun nước tượng cá chép phong thủy
Đài phun nước tượng cá chép phong thủy

Tượng Cá chép phong thủy

2.000.000VND 1.600.000VND

Vật liệu chế tạo cá chép Đài phun nước mini:

Bột đá, màu sắc cao cấp

Máy bơm tạo thác nước mini:

Sử dụng Nguồn điện: 220V AC

Công suất của máy bơm mini: 2.5W

206 bạn đọc đã xem