0967.608.268

Gạt tàn thuốc lá độc đáo Mô Hình thuyền Buồm Vượt trùng khơi
Gạt tàn thuốc đẹp Mô Hình thuyền buồm Phong thủy
Ngọn lửa Vụt Sáng Từ Mũi THuyền Buồm trong chiếc Gạt tàn thuốc Độc Đáo
Gạt tàn thuốc inox Mô Hình Thuyền Buồm Mạ Đồng
Mô hình thuyền buồm điểm nhất Quan trọng của CHiếc Gạt tàn thuốc Lá

Gạt Tàn Thuốc Lá Kiêm Hộp Quẹt Mô Hình Thuyền Buồm Vượt Đại Dương

365.000VND 300.000VND

Gạt tàn Thuốc lá  Kết Hợp bật lửa Mô hình thuyền Buồm là vật dụng quen thuộc đồng thời tạo điểm nhấn cho Không gian Tiếp khách, bàn trà….. Sản phẩm vvới 3 chức năng nổi bật:

+ Khay chứa tàn thuốc Bằng Kim Loại Cách Nhiệt 

+ Hộp quẹt đánh lửa

+ Vật phẩm trang trí Tuyệt Vời

142 bạn đọc đã xem